God centraal

4/5 (1)

‘God centraal’ is het thema van de interkerkelijke lofprijs- en aanbiddingsdienst die op zondag 28 mei a.s.  om 19.00 uur wordt gehouden in het kerkelijk centrum De Bining, Kerkstraat 13 te Haulerwijk.

De interkerkelijke muziekband uit Veendam zal deze avond de dienst verzorgen en begeleiden. We willen door de liederen die we zingen God de eer brengen die Hem toekomt, Hem aanbidden. We mogen omzien naar elkaar, niet alleen in de mooie dingen, maar juist ook in moeilijke tijden.

Lopen we weg, of gaan we er mee aan de slag?

Iedereen is van harte welkom.

Na de dienst is er voor iedereen een kopje koffie of thee om zo na te praten over deze dienst en elkaar te ontmoeten.