Bart en Marthe weer in Haulerwijk

5/5 (1)

Nog een paar weken en dan vertrekken Marthe en Bart vanuit Zambia naar Nederland. Zij zullen genieten van een korte verlofperiode en zien er naar uit u weer te mogen ontmoeten. Ook dienen er weer praktische zaken geregeld te worden als het verlengen van een visum.

Tijdens de kerkdienst van 7 januari gaat Bart in de dienst van 9:00 uur voor en zal Marthe aansluitend om 11:00 uur een jeugddienst verzorgen. Tussen de beide diensten in is er ruimte voor ontmoeting. U en jij bent van harte uitgenodigd!

Meer informatie over hun ervaringen van de laatste tijd en het complete programma tijdens het verlof van Bart en Marthe leest u in de nieuwsbrief.

Door wat laat jij je voeden?

4/5 (1)

Het thema van de komende interkerkelijke lofprijs- en aanbiddingsdienst is “veel vrucht dragen”, naar de Bijbeltekst uit Johannes 15.
De avond wordt volledig verzorgd door het interkerkelijke muziekcombo Xjong uit onze eigen omgeving. Ze staan garant voor veel zang en muziek. Welkom op 22 oktober om 19.00 uur in de Baptistenkerk, Norgerweg 49 te Haulerwijk.

Na de dienst is er tijd voor napraten, tijd voor ontmoeten en is er koffie & thee.

Jezus ontmoeten

5/5 (1)

De derde mannenconferentie ‘Jezus Ontmoeten’ zal D.V. gehouden worden op 27 en 28 oktober 2017. Het thema is ‘Als je bidt zal Hij je geven…!?‘ Over Jezus ontmoeten in gebed. Herken je dit? Dat krachtig en intensief bidden gewoon moeilijk is om te doen? Dat je weet dat bidden belangrijk is, maar het ook enorm moeilijk kan zijn om er tijd voor vrij te maken? Of om er de woorden en het geloof voor te vinden? Lees meer

God centraal

3/5 (3)

‘God centraal’ is het thema van de interkerkelijke lofprijs- en aanbiddingsdienst die op zondag 28 mei a.s.  om 19.00 uur wordt gehouden in het kerkelijk centrum De Bining, Kerkstraat 13 te Haulerwijk.

De interkerkelijke muziekband uit Veendam zal deze avond de dienst verzorgen en begeleiden. We willen door de liederen die we zingen God de eer brengen die Hem toekomt, Hem aanbidden. We mogen omzien naar elkaar, niet alleen in de mooie dingen, maar juist ook in moeilijke tijden.

Lopen we weg, of gaan we er mee aan de slag?

Iedereen is van harte welkom.

Na de dienst is er voor iedereen een kopje koffie of thee om zo na te praten over deze dienst en elkaar te ontmoeten.