Opbouw eredienst

Bijbelvertaling: Tijdens de kerkdiensten wordt gebruikt gemaakt van de NBV (2004).

Kinderneven- en oppasdienst: Voor de kinderen van de basisschool wordt er tijdens de kerkdiensten kindernevendienst aangeboden.
De kinderen worden betrokken bij de kerkdienst middels een gesprek met de kinderen door de predikant en het zingen van kinderliederen.
De kinderen gaan voor de Bijbellezingen naar de kindernevendienst en nemen de kinderpaaskaars mee. Tijdens de collecte komen ze weer terug in de kerk. Op deze manier wordt tot uitdrukking gebracht dat kinderen er volledig bij horen. Samen beginnen we de dienst en samen sluiten we deze dienst weer af.
Tijdens de morgendiensten is er crèche. Tijdens de collecte komen ook deze kinderen van de crèche terug in de dienst.

Liedbundels: In de dienst wordt in ieder geval gebruik gemaakt van Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel.
Daarnaast kunnen er ook liederen worden gezongen uit andere bundels zoals Opwekking, ‘Alles wordt nieuw’ en ‘Tussentijds’.

De voorgangers nodigen u/jou van harte uit om mee te denken over de preek.
We komen ruim voor de dienst op zondag bij elkaar en verdiepen ons in de tekst en het thema.