KC de Bining

Kerkelijk was Haulerwijk verenigd met de Hervormde gemeente Donkerbroek-Haule.
Op 17 september 1845 wordt Haulerwijk een zelfstandige gemeente, hoewel de band met de moedergemeente nog niet definitief wordt doorgesneden.
Op de genoemde datum wordt J.Wassenaar hulpprediker. In 1847 wordt hij als zodanig opgevolgd door Henricus van Allen. Op 30 juli 1847 wordt de bouw van de pastorie uitbesteed en bijna 3 jaar later vindt de aanbesteding van de bouw van de kerk plaats.
De bouw begint op 10 april 1852, althans op een steen in de kerk staat: “Den 10 april 1852 is de eerste steen gelegd door den heer G.W.F. Lycklama á Nijenholt, Burgermeester en B.A. Prakken, Wethouder der gemeente Ooststellingwerf”.
De inwijding vindt plaats in 1853. Dan komt ook de eerste predikant, te weten: Marthinus Wassenaar. En op 20 augustus 1899 wordt het orgel in gebruik genomen.

Een van de bekendste predikanten van de Hervormde gemeente is zonder twijfel Dr. Slotenmaker de Bruïne geweest. Hij was hier predikant van 1894 tot 1897 en is later nog minister geweest.

In 2003 werd het 150-jarig bestaan van de kerk gevierd.
Per 1 mei 2004 is overgegaan tot de P.K.N. en is de naam veranderd van Hervormde kerk naar Hervormde gemeente.
Op 10 januari 2010 fuseert de Hervormde gemeente met de Gereformeerde kerk tot een Protestantse gemeente.

Op 1 januari 2008 telt de Hervormde gemeente in totaal 703 leden, waarvan 348 mannen en 355 vrouwen.