Belijdeniscatechese

Het doel van vorming en toerusting is het samen leren.
Leren: groeien in persoonlijk geloof, over God, de Bijbel en geloofsleer, leven als christen, elkaar te ontmoeten, omzien naar elkaar, het persoonlijk geloof uit te dragen, rondom gemeentetaken(denk aan cursussen en trainingen).
Het aanbod van vorming en toerusting wordt aangeboden in samenwerking met de Baptistenkerk. Met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt wordt samengewerkt rondom de Alpha- en Emmaüs-cursus en Youth Alpha.

Wie als christen wil leven, heeft voeding nodig; kennis en geloof! Voor wie werk wil maken van zijn (ontkiemend) geloof en erover denkt om bewust lid van de gemeente te worden is deze gespreksgroep; tussen Pasen en Pinksteren wekelijks; een aanrader na de (Youth) Alpha!