Gebedsgroep

Een gezamenlijke gebedstijd is een hulp om daadwerkelijk tijd te nemen voor gebed. Andermans gebed kan jou stimuleren. Het brengt je op gedachten voor een eigen gebed. Je vult elkaar aan.
Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.
Samen sta je sterker dan alleen.

Soms zijn het er maar twee of drie die samen komen om te bidden. Maar de kracht van het gebed hangt niet af van de grootte van de groep. Het hangt af van de Heilige Geest en de eenheid die er in het gebed is.

In het winterseizoen is er elke dinsdagavond in principe een Gebedsmoment van 19.15-19.45 uur in een van de zaaltjes van de Bining. U en jij bent van harte welkom, ook als u liever in stilte mee-bidt.