Gemeente Groei Groep

Al jaren kent onze gemeente Groeigroepen.
Deze groepen komen eens per twee of drie weken bij elkaar in de huiskamer van één van de deelnemers.
De kerkenraad streeft er naar om in iedere wijk een kring op te zetten. Dat biedt bovendien mogelijkheden om anderen uit te nodigen.
U/jij wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van de groeigroepen!

Er zijn momenteel drie groeigroepen. Twee van hen zijn per september verder gegaan met het boekje van vorig seizoen over de Psalmen. Seizoen ’17-’18 hanteert als nieuw materiaal ‘De hoop die in ons leeft’. Het bestaat uit 16 programma’s waarin belangrijke thema’s aan de orde komen uit de eerste brief van Petrus voor de kerk van nu. Programma’s over het volgen van Jezus in een tijd dat we als christenen in Nederland in de minderheid zijn. Een verwarrende tijd, omdat hoop nooit vanzelfsprekend is, maar altijd aangevochten. Maar samen gaan we hoopvol achter Jezus aan.

Dit boekje bevat gespreksvragen voor huiskringen en Gemeente Groei Groepen en achtergronden bij de bijbelgedeeltes. Ook zijn er 8 ‘hoopvolle verhalen’ opgenomen met christenen uit kerk en samenleving.

Christenen uit de eerste eeuw waren een minderheid in het Romeinse Rijk. Ze werden bewonderd, maar ook vreemd aangekeken. Petrus spreekt hen in zijn brieven – en ook ons – moed in. Want God heeft alle macht. Weet dat je geroepen bent om de liefde van Christus aan de wereld te tonen. Aanvaard het lijden en koester de hoop die Jezus in je hart heeft geplant.