Bidden kun je leren

Het doel van vorming en toerusting is het samen leren.
Leren: groeien in persoonlijk geloof, over God, de Bijbel en geloofsleer, leven als christen, elkaar te ontmoeten, omzien naar elkaar, het persoonlijk geloof uit te dragen, rondom gemeentetaken(denk aan cursussen en trainingen).
Het aanbod van vorming en toerusting wordt aangeboden in samenwerking met de Baptistenkerk. Met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt wordt samengewerkt rondom de Alpha- en Emmaüs-cursus en Youth Alpha.

Bidden, hoe doe je dat? De leerlingen van Jezus vroegen al: “Heer, leer ons bidden”. En Jezus leerde hun bidden. Ook wij mogen leren bidden.
Gebed is zowel het machtigste als het meest veronachtzaamde wapen. Christenen kunnen er elk gewenst moment over beschikken. Om hopeloze situaties totaal te doen veranderen. Om troost te vinden. Om kracht te ontvangen.
Dus laten we werk maken van het gebed.

In ons persoonlijk leven en in ons gemeenteleven mag gebed een centrale plaats innemen. Tegelijk is bidden moeilijk. We moeten vaak weerstand overwinnen om tot bidden te komen. We missen de rust, we weten niet wat we moeten zeggen, en kun je eigenlijk wel zomaar tot God naderen?

Om met elkaar te ontdekken wat bidden nu eigenlijk is en hoe we dit vorm kunnen geven is deze cursus een geweldig middel. In zes avonden gaan we met elkaar aan de slag door de Bijbel te openen en door van elkaar te leren.

Meer informatie over deze cursus en de onderwerpen per avond vindt u op www.bouwstenenvoorjeleven.nl.