Soorten erediensten

Onze gemeente kent verschillende soorten kerkdiensten. Naast de gewone diensten zijn er bijzondere diensten. Voor gezinnen, kinderen en jeugd worden speciale diensten georganiseerd.

Maandelijks is er een zogenaamde Net-even-anders-dienst. Zo zijn er ook zangavonden, Lofprijs en aanbiddingsdiensten en vesperdiensten. Met regelmaat worden zondag’s meerdere diensten aangeboden.

Lofprijzing- en aanbiddingsdienst: God wil dat als wij samenkomen, wij ook een triomflied voor de Heer hebben en dat de lofverheffingen Gods in onze kelen zijn. Met eerbied juichen wil nog niet zeggen: met een somber gezicht of met een zwaarmoedige zang. O nee, uitbundig juichen kan volkomen eerbiedig zijn.

Interkerkelijke diensten: Samen met de Gereformeerder Kerk vrijgemaakt (GKv) wordt er 1x in de maand een gezamenlijk dienst gehouden. Verder zijn er gezamenlijke diensten in de goede week, nieuwjaarsdienst, dienst op tweede kerstdag, dienst op tweede paasdag, lofprijs- en aanbiddingsdienst, zangdiensten en de Blauwe bosdienst.
De school-kerk-gezinsdiensten wordt voorbereid door de basisschool “de Paadwizer” uit Waskemeer.

Jeugddienst: Ook jongeren moeten zich herkennen in de kerkdienst. Het doel is dat de kerkdiensten ook voor jongeren herkenbaar en aansprekend zijn. Jongeren worden ook betrokken bij de invulling van de andere kerkdiensten.