Soorten erediensten

Onze gemeente kent verschillende soorten kerkdiensten. Naast de gewone diensten zijn er bijzondere diensten. Voor gezinnen, kinderen en jeugd worden speciale diensten georganiseerd.

Maandelijks is er een zogenaamde lofprijzing- en aanbiddingsdienst. Iedere maand is er ook een zangavond. Regelmatig worden ook verdiepingsdiensten georganiseerd.
Met regelmaat worden zondag’s meerdere diensten aangeboden.

Lofprijzing- en aanbiddingsdienst: God wil dat als wij samenkomen, wij ook een triomflied voor de Heer hebben en dat de lofverheffingen Gods in onze kelen zijn.
Met eerbied juichen wil nog niet zeggen: met een somber gezicht of met een zwaarmoedige zang. O nee, uitbundig juichen kan volkomen eerbiedig zijn.

Interkerkelijke diensten: In samenwerking met de Baptistengemeente worden jaarlijks de volgende diensten gehouden: startdienst, school-kerk-gezinsdienst(2x per jaar), diensten in de goede week, nieuwjaarsdienst, dienst op tweede kerstdag, dienst op tweede paasdag, lofprijs- en aanbiddingsdienst, zangdiensten en de Blauwe bosdienst.
De school-kerk-gezinsdiensten worden afwisselend mee voorbereid door de basisscholen “de Schalmei” en “de Paadwizer”.

Jeugddienst: Ook jongeren moeten zich herkennen in de kerkdienst. Het doel is dat de kerkdiensten ook voor jongeren herkenbaar en aansprekend zijn. Speciaal voor jongeren worden maandelijks aparte jeugddiensten georganiseerd.
Jongeren worden ook betrokken bij de invulling van de andere kerkdiensten.

Jongeren worden onder meer betrokken bij de kerkdiensten door hen ook een plek in de liturgiecommissie te geven.