Storing

Storing

Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van bekende storingen of problemen.  Is er geen storing bekend maar ervaart u problemen dan kunt u dit melden aan contact@pknhaulerwijkwaskemeer.nl


Storing: zondag 3 januari

23-01-2021 door Peter
De oorzaak van de storing van zondag 3 januari lag aan de systemen van Kerkdienstgemist. Een aantal fouten zorgden voor een sneeuwbaleffect, wat een overbelasting van de website tot gevolg heeft gehad. Dit heeft alleen gevolgen gehad voor de live uitzending. Gelukkig zijn de opnames wel goed gegaan zodat het terugkijken van de uitzending wel mogelijk is. Kerkdienstgemist geeft aan dat de problemen zijn opgelost.