Peuter- en kinderkerk

De peuter- en kinderkerk is er speciaal voor alle peuters en kleinere kinderen in onze gemeente. Op een voor hun aansprekende manier wordt het geloof onder de aandacht gebracht.

De peuterkerk is laagdrempelig zodat iedereen welkom is (ook mensen die geen lid zijn van de kerk).
Peuters/kleuters en baby’s komen bij elkaar in de Bining om naar een peuter Bijbelverhaal te luisteren, te zingen en te dansen.

Daarna is er tijd voor een knutselwerkje wat bij het verhaal past of te spelen met speelgoed.Ouders kunnen dan helpen/meespelen of genieten van een kopje koffie of thee.
De peuterkerk wordt een keer in 6 weken gehouden om 10:00 uur. De datum wordt in de nieuwsbrief, het kerkblad, de Haulerwijkster of onze website vermeld.