Rock Solid

De clubavonden zijn interkerkelijk(Protestantse gemeente en GKv).
Rock-Solid is bedoeld voor jeugd vanaf groep 8 basisschool t/m de 2e klas
van het voortgezet onderwijs. Op onze jeugdclubs werken we met het Rock-Solid programma van Youth for Christ. Dit is een dynamisch clubprogramma waarmee de tieners worden geprikkeld om het Christelijk geloof te ontdekken.

Elke twee weken wordt er Rock-Solid en Solid-Friends gegeven voor diverse verschillende groepen.
Kernwoorden zijn: spannend, uitdagend, prikkelend en nadenken over het geloof! Voor alle tieners 12-16 jaar is er om de week op vrijdagavond een geweldige clubavond.  De avonden beginnen om 19:00 uur en 19:30 uur. Dit is afhankelijk van de groep en avond.

De vraag is: ‘Durf jij de uitdaging aan?’