KC de Oerdracht

In de dertiger jaren van de vorige eeuw ontwikkelde zich in Haulerwijk de Gereformeerde gemeente of Afgescheiden Gemeente, zoals zij aanvankelijk werden genoemd.
Reeds voor 1834 kwam een gezelschap bijeen ten huize van Auke Rienks de Boer te Beneden-Haulerwijk, nu dus Waskemeer.
Als voorganger trad Fedde Riemersma, in de wandeling Fedde preker genoemd, aan.
Op 15 april 1838 werd een eigen gemeente geïnstitueerd door ds. H. de Cock, de grote voorman van de afscheidingsbeweging.

De eerste predikant van de zelfstandige gemeente Haulerwijk was dhr. Huls(1875-1878). Het dorp breidde zich langzaam richting het oosten uit. De Gereformeerde gemeente groeide. Er kwamen plannen voor een nieuwe kerk met pastorie, waarbij rekening werd gehouden met de groei van het dorp in oostelijke richting.
In 1876 kwam er een nieuwe kerk, maar deze stond op het grondgebied van Haulerwijk aan de hoofdweg-boven 83. Vervolgens is daar het gebouw pro Rege geplaatst. Het kerkje in Waskemeer is toen afgebroken.
Ook de nieuwe kerk werd te klein en in 1929/1930 werd er een nieuwe kerk met pastorie gebouwd. Het oude gebouw werd toen gebruikt als verenigingsgebouw en heeft in 1944 nog dienst gedaan als leslokaal.

In 1963 is het kerkgebouw afgebroken en is er het verenigingsgebouw ‘Pro Rege’ gebouwd. Dit gebouw is in 1996 afgestoten en vervangen door nieuwbouw achter de kerk (‘de Oerdracht’). Op 10 januari 2010 fuseert de Gereformeerde kerk met de Hervormde gemeente tot een Protestantse gemeente.

De Gereformeerde gemeente bestond op 1 november 2008 uit 883 leden.