Belangrijke mededeling

Op 5 september a.s. zal Arjen van der Vaart ingezegend worden als kerkelijk medewerkers voor onze beide gemeenten. De voorbereiding van de dienst is inmiddels in volle gang en het belooft een mooie dienst te worden!

Dit weekend werden we er op gewezen dat de dienst zowel in de Kruiskerk als in de Bining staat ingepland. Dit is uiterst verwarrend en om te voorkomen dat u straks voor een dichte deur staat schrijven we u en jou dit bericht.

In goed overleg is besloten om de kerkdienst definitief in de Kruiskerk te houden. Hiervoor is een aantal redenen. Lees meer