Alphacursus

Het doel van vorming en toerusting is het samen leren. Leren groeien in persoonlijk geloof, over God, de Bijbel en geloofsleer, leven als christen, elkaar te ontmoeten, omzien naar elkaar en het persoonlijk geloof uit te dragen. 

Het aanbod van vorming en toerusting wordt aangeboden in samenwerking met de Baptistenkerk.

Met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt wordt samengewerkt rondom de Alpha- en Emmaüs-cursus en Youth Alpha.

Een bericht over de Alpha-cursus in Haulerwijk. In samenwerking met verschillende kerken en Unite in Christ bieden we vanaf 16 januari 2018 weer een Youth Alpha cursus aan. We proberen dat om het jaar te doen.

In tien avonden en een weekend kennis maken met het Christelijke geloof met als onderwerpen onder andere: Wie is Jezus, Wat is de Heilige Geest, Genezing, Waarom is er zoveel kwaad in de wereld, Hoe leidt God ons, enz.

Meer informatie bij:

Renate de Vries-Martini (Youth Alpha) 0512-521269 of rvmartini@pknhaulerwijkwaskemeer.nl
Henk Oosting (Alpha) 422364 of uic.haulerwijk@gmail.com