Solid Friends

De clubavonden zijn interkerkelijk(Protestantse gemeente en Gkv).
Solid-Friends is bedoeld voor jeugd vanaf de 3e klas van het voortgezet onderwijs t/m 16+.
Ook de clubs werken met het Solid-Friends programma van Youth for Christ. Dit is een perfecte mix van vriendschap, geloof, discussie en veel fun.

Een clubavond wordt gehouden eens in de twee weken(zo’n 12x in totaal). De avonden worden gehouden in het gebouw achter het kerkelijk centrum “de Oerdracht” en achter de Baptistenkerk.
Naast de clubavonden verlenen de clubs hun medewerking aan jeugddiensten.
Ze kunnen meedoen aan de activiteiten die door de leiding wordt georganiseerd(start- en slotactiviteit, schaatsen, etc.).

Eens in de twee jaar is er een clubweekend.

Kort maar krachtig: voor alle tieners 12-16 jaar is er om de week op vrijdagavond een geweldige clubavond! Je bent hier van harte welkom!