Bart en Marthe

Bart en Marthe

Binnen onze gemeente zijn Bart en Marthe als zendingsechtpaar werkzaam in Afrika. Lees meer over hun ervaringen, persoonlijke ontwikkeling en wat hun zoal dagelijks bezighoudt.

“Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen.”

Januari 2019

Daar zijn we weer! En deze keer in 2019 ?
We hopen dat jullie fijne dagen hebben gehad en weer fris en uitgerust het nieuwe jaar mogen beginnen. We wensen jullie een bijzonder mooi jaar waarin jullie rust mogen vinden aan de voeten van Jezus, ja, ook in het drukke Nederland.

Kerst in het zonnetje
Wij hebben genoten van een warme Kerst met een kerstdiner buiten aan de picknicktafel. Marthe’s zus en tante waren op bezoek, het was ontzettend fijn om de feestdagen met familie te kunnen doorbrengen. Natuurlijk was Lukas weer het middelpunt van de belangstelling.

Ook kregen we bezoek van oude bekenden. Johan en Wilna en hun kinderen uit Phuthaditjhaba. De familie waar Bart zijn eerste paar jaren in Zuid-Afrika bij gewoond heeft.

Johan, Wilna, Johantjie, Janko en James

Lees hier het hele verslag


Thuisfrontcommissie
Voor Bart en Marthe is het belangrijk dat zij kunnen terugvallen en zich gesteund weten door een zogenaamde thuisfrontcommissie(TFC). Een goed werkende TFC kan er voor zorgen dat zij beter invulling kunnen geven aan hun missie in Zuid-Afrika.

We stellen de leden van de TFC Haulerwijk graag aan u voor.

MariaKlaasArieCorriePeterBocke
Mijn naam is Maria.

Ik ben 19 jaar oud en woon in Een-West. Ik studeer Human Resource Management in Groningen en zit in mijn derde jaar. Vanaf september ga ik een half jaar studeren in Arnhem en wonen in Nijmegen, daarna hoop ik af te studeren.
Sinds begin dit jaar bestaat er een TFC Haulerwijk en ik ben blij dat ik mijzelf onderdeel hiervan kan noemen! Ik kende Marthe al een tijd en heb in de tijd voordat ze naar Zuid-Afrika zijn gegaan ook Bart beter leren kennen, ik voel me dan ook erg betrokken bij Marthe en Bart.
Met mijn rol in de TFC Haulerwijk hoop ik mijn inzichten en kennis in te kunnen zetten, gecombineerd met mijn jonge, frisse blik.

Creativiteit, betrokkenheid en bekendmaking vind ik erg belangrijk en dat zijn ook punten waar ik mij graag voor in wil zetten, samen met de gemeenten en de TFC Enschede. Zo wil ik mijn steentje bijdragen om mee te kunnen bouwen aan Barthe’s mission!

Ik ben Klaas.

Ik ben getrouwd met Jetty en vader van drie kinderen.
In het dagelijks leven ben ik zelfstandig accountant en dus een cijfermens die alles gaat berekenen en calculeren.

Leven in afhankelijkheid van God inclusief de financiële afhankelijkheid is iets wat mij vaak moeite kost, maar waarin ook ik van Bart en Marthe mag leren er op te vertrouwen dat God voorziet.
Sinds Marthe voor het eerst via World Servants naar Afrika ging werd ik echt bepaald bij zendings- en ontwikkelingswerk en dit heeft mij niet meer losgelaten.

Mattheüs 28:19 (de grote opdracht) handen en voeten geven dat is mijn motivatie om deel uit te maken van het TFC.

Ik ben Arie.

Ik ben getrouwd met Irma en we hebben 3 leuke kinderen (Maria, Tabitha en Pieter). Ik werk met veel plezier bij de provincie Friesland.
Het geloof in God is voor mij erg belangrijk en vanuit dat geloof wil ik God dienen en ook verantwoordelijkheid dragen in de samenleving. Ik geloof dat we van ons geloof mogen getuigen en dat met anderen delen.
Irma en ik hebben dat ook ruim 20 jaar geleden gedurende 2 jaar mogen doen in Ivoorkust (west Afrika). Dat was een onvergetelijke ervaring. Toen hebben we ook ervaren hoe belangrijk het is dat er mensen thuis achter je staan, voor je bidden en je steunen.

Ik doe mee in de TFC omdat ik trots ben op deze twee jonge mensen die samen de liefde en trouw van God  uitdragen aan de mensen die daar op hun pad komen.

Ik ben Corrie.

Ik ben 48 jaar en zit samen met Peter mijn man in de TFC. We hebben drie kinderen in de leeftijd van 19, 18 en 15 jaar.
Ik ben werkzaam in de thuiszorg en verzorg mensen in verschillende leeftijden.
Samen met Peter begeleiden wij een catechesegroepje en sinds kort ben ik ouderling van een wijk. Dit alles geeft mij veel voldoening.

Wat ook erg mooi is, het werk van Bart en Marthe te volgen. Wij als TFC mogen de schakel zijn tussen hen en de gemeenteleden vanuit onze kerk. Het spreekt de mensen aan, iemand als Marthe die is opgegroeid in Haulerwijk, als overtuigend zendeling te zien werken in Zuid-Afrika.

Ik ben Peter.

Ik ben 49 jaar en getrouwd met Corrie. Samen hebben we 3 kinderen.
In het dagelijks leven ben ik adviseur informatiebeveiliging voor de Dienst Justitiële Inrichtingen, een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. We wonen zo’n 17 jaar in Haulerwijk en zijn ook al zolang lid van de Protestante Gemeente in Haulerwijk.

Het geloof is voor mij een belangrijk deel van mijn leven geworden. Eerder heb ik wel eens gedacht hier niet per se een geloofsgemeenschap voor nodig te hebben. Maar gaandeweg heb ik gemerkt dat ik juist in geloof ben gegroeid nadat ik met andere mensen de verbinding zocht.

Dit is voor mij een van belangrijke drijfveer geweest waarom ik me wil inzetten voor de TFC van Bart en Marthe. Ook zij hebben de verbinding nodig om te kunnen groeien, niet alleen in Afrika maar juist ook samen met het thuisfront.
Daarnaast raakt het mij wanneer ik zie dat zij alles hebben achtergelaten en zich vol liefde inzetten voor Gods toekomstig koninkrijk.
Een dappere stap die we zoveel als mogelijk moeten ondersteunen.

Ik ben Bocke.

Ik zit sinds september 2017 met mijn partner Hennie in de TFC. Ik houd mij  als zelfstandige dagelijks bezig met het geven van bouwadvies en het maken en begeleiden van bouwplannen.

Het geloof geeft mij al mijn hele leven houvast en zekerheid. En vanuit dit geloof probeer ik dan ook te leven, God te dienen en er voor de medemens dichtbij en veraf te zijn. Door het werk van Bart en Marthe te ondersteunen, en er ook voor hun persoonlijk te zijn, kunnen we ons steentje bijdragen aan het goede werk wat zij verrichten in Zuid Afrika.

Bent u benieuwd naar de leden van de TFC uit Enschede? Lees over hun motivatie.

GerritNataljaDinettePaul
Mijn naam is Gerrit.

Ik ben 62 jaar, gelukkig getrouwd met Ellen, samen zijn wij de ouders van vier volwassen kinderen en inmiddels oma en opa van  6 kleinkinderen. Ik ben part-time werkzaam als kaasverkoper op de markt en door Gods genade mag ik al vele jaren in dienst van de Heer en Zijn gemeente in verschillende geledingen actief betrokken zijn.
Wanneer ik bemerk dat jonge mensen, zoals Bart, ervoor kiezen om voor en met God te gaan leven, Hem en daarbij de naaste medemens te willen dienen in navolging van de Here Jezus dan wil ik mij daar, met hetgeen de Heer van mijn leven aan mij heeft toevertrouwd, mede voor inzetten samen met de andere TFC leden en de hierbij betrokken kerkelijke gemeente de Schuilplaats te Enschede Zuid.

Zelf vind ik het een speciaal voorrecht om in deze TFC mee te mogen werken mede ook omdat in de 25 jaar van het bestaan van de gemeente de Schuilplaats er voor het eerst iemand de keuze heeft gemaakt om voor een langere periode de Here en de naaste op deze wijze te willen dienen.

Ik wil u/jullie dan ook aanmoedigen om Bart en Marthe, samen met ons als TFC, te gaan en/of te blijven  steunen en dat kan op verschillende manieren zoals Bart dat zelf in zijn eerste nieuwsbrief in 2010 al beschrijft: door de ontwikkelingen in de komende tijd verder te gaan volgen via de nieuwsbrieven en de website en daarbij te bidden, te vasten en naar draagkracht bij te dragen in de maandelijkse kosten welke een bediening als deze met zich mee brengt!

Ik ben Natalja.

In het voorjaar van 2013 ben ik gevraagd of ik me wil inzetten voor Follow en daarom wil ik me even voorstellen. Ik ben 40 jaar oud en ben getrouw met een lieve man Ronald en heb dochter Katja die sinds kort is getrouwd met Clemens, vriend van Bart. Tot voor kort deed ik salarisadministratie voor de gemeente Hengelo maar sinds juni ben ik werkzaam bij de salarisadministratie voor de Netwerkstad gemeenten van Twente. Wij, ik en mijn gezin, zingen in het gospelkoor Metanoia van onze kerk waar we de Heer kunnen prijzen met onze stem.

Voor het werk van Follow ga ik de taken van Stefan (penningmeester) overnemen. Het is voor mij een nieuwe taak en ik vind het mooi om op deze manier het werk voor de Heer te kunnen doen. Toen ik gevraagd werd twijfelde ik heel erg of dat wel iets voor mij is. Dat heb ik mijn gebed tot de Heer gebracht. De volgende dag las ik de tekst van de YouVersion Bijbelapp over dat we klaar moeten staan voor het werk voor Hem. De dag daarna kreeg mijn moeder last van haar nek en ik moest haar begeleiden tot de fysiotherapeut en zo kwam ik in contact met de moeder van Bart. Deze dingen bevestigden voor mij dat de Heer mij hiervoor wilde gebruiken.

Ik vind het fijn dat ik op deze manier een steentje kan bijdragen aan het werk van Bart.

Mijn naam is Dinette.

Ik ben 37 jaar en al bijna 10 jaar gelukkig getrouwd met René. We hebben 3 kinderen, Vera, Floris en Stijn.
Ik werk 2 dagen in de week als docent wiskunde voor  AOC – oost (VMBO) in Almelo. Sinds ongeveer 7 jaar hebben we onze plek binnen de Schuilplaats mogen vinden, een warme hechte gemeenschap. We zijn al een aantal jaren als gastgezin en als knutselaar betrokken bij het Sonrise project. Via deze weg hebben we mogen ervaren hoe het is, je talenten in te zetten voor anderen. De jeugd die samen zoveel tijd en energie steekt in andere mensen die geen kennis hebben van het geloof.

Erg bijzonder vonden we het dan ook dat Bart de beslissing nam om voor 2 jaar naar Zuid-Afrika te gaan, om zijn opleiding en geloof samen te laten komen. Hoe bijzonder is het dat iemand van deze leeftijd zo’n belangrijke stap zet in zijn leven. Hoe leidt God de mensen en zet de talenten van een ieder in. Voor mij helemaal bijzonder, omdat ik gevraagd werd hier een rol in te spelen.

Hoe mijn invulling zal zijn, hoop ik de komende periode te ervaren, we mogen bidden dat Hij de TFC en mij hierin zal leiden. Ik heb in mijn studententijd anderhalf jaar in Israel gestudeerd en ik hoop dat ik onder andere met deze ervaring een steun kan zijn voor Follow.

Mijn motivatie om bij te dragen aan de TFC?

Wel, de opzet om lokale gemeenschappen zelf verantwoordelijk te maken voor ontwikkeling (in plaats van hen afhankelijk te maken van hulp van buiten), en de nadruk op persoonlijke scholing van de jeugd op mentaal, sociaal, fysiek en geestelijk niveau spreekt mij zeer aan. Het sluit namelijk zeer goed aan op de “mission statement” van Jezus in Lukas 4:18-19, welke ook héél de mens betreft. Volgens mij past het ook goed bij Bart, als Christen én als fysiotherapeut. Daarnaast vind ik het prachtig dat er veel enthousiasme in de gemeente ontstaat, want dan gaat het niet meer om Bart alleen, maar om een team-prestatie.
Tenslotte: het sluit ook zeer goed aan bij mijn eigen werkzaamheden in het hoger onderwijs voor studenten uit ontwikkelingslanden (www.itc.nl) en de ITC Christian Fellowship (www.icf-enschede.nl).

En, o ja, ik ben Paul, gelukkige echtgenoot van Mieke, en trotse vader van 4 volwassen kinderen.

ANBI
Kascontrole