Belangrijke mededeling

Op 5 september a.s. zal Arjen van der Vaart ingezegend worden als kerkelijk medewerkers voor onze beide gemeenten. De voorbereiding van de dienst is inmiddels in volle gang en het belooft een mooie dienst te worden!

Dit weekend werden we er op gewezen dat de dienst zowel in de Kruiskerk als in de Bining staat ingepland. Dit is uiterst verwarrend en om te voorkomen dat u straks voor een dichte deur staat schrijven we u en jou dit bericht.

In goed overleg is besloten om de kerkdienst definitief in de Kruiskerk te houden. Hiervoor is een aantal redenen.
Ten eerste stond de dienst oorspronkelijk gepland in de Kruiskerk. Door een misverstand is deze later verplaatst naar de Bining. Ten tweede wordt er een aanzienlijk aantal genodigden en bezoekers verwacht. In de Kruiskerk kan dit in 1 zaal daar waar in de Bining ook de bijzaal gebruikt zal moeten worden. Dit willen we uiteraard liever niet. Als laatste is het nu niet nodig om een piano te verplaatsen naar de Bining omdat deze al in de Kruiskerk staat. Dus al met al voldoende reden om terug te gaan naar de oorspronkelijke planning.

We zouden het prachtig vinden als de kerk helemaal vol zit. Er kunnen tot 100 personen komen. De kinderen gaan in de kerk aan de slag met een verrassing! Wel willen we u en jou vragen om je voor deze dienst aan te melden. Dit kan bij de scriba van de Gkv, scriba@gkv-haulerwijk.nl(06-11300081) of bij de scriba van de PKN post@pknhaulerwijkwaskemeer.nl (0516-426365).

Natuurlijk is de dienst ook online te volgen via Kerkdienstgemist Kruiskerk (of klik op de link op de website van een van beide kerken).

Na de dienst is er koffie en thee met wat lekkers.

Omdat we verwachten dat de dienst langer zal duren dan normaal is daarnaast besloten de middagdienst, (die dan ook omgezet moet worden) te laten vervallen.

Onze excuses voor de verwarring en het ongemak.
Hopelijk ontmoeten we u en jou op zondag 5 september om 9:30 uur in de Kruiskerk.

Willem Schaaij
Peter Terpstra