Webbeheerder gezocht

Voor onze gemeente is de website van de kerk een bron van informatie, communicatie en actueel nieuws. Als gemeente hechten we veel waarde aan in het stand houden hiervan. Om die reden zijn we op zoek naar een of meerdere webbeheerders met bij voorkeur enige kennis van het programma WordPress (dit is niet perse noodzakelijk mits je bereid bent de basiskennis eigen te maken).

Webbeheerder
Wat houdt dit webbeheer precies in?

– Je plaats wekelijks de nieuwsbrief (deze wordt door anderen gemaakt);
– Je werkt de agenda van de geplande erediensten bij;
– Op verzoek ben je in staat nieuwsberichten te plaatsen;
– Je werkt zonodig de afzonderlijke pagina’s bij;
– Je krijgt een eigen e-mailadres en bent daarmee het eerste aanspreekpunt voor de website

Voor bovenstaande taken is het niet nodig speciale kennis te hebben van WordPress. Je ontvangt een eigen inlog waarna je eenvoudig de genoemde onderdelen bijwerken of toevoegen kunt.

Heb je wel meer kennis van het programma of ben je bereid dit te leren dan is het ook mogelijk om:

– nieuwe agenda-items te plaatsen;
– onderhoud te verrichten aan de afzonderlijke pagina’s;
– het bijwerken van de (veiligheids)updates;
– het toevoegen of verwijderen van (nieuwe) onderdelen;
– rechten toe te kennen of in te trekken

Contactpersoon Kerkdienstgemist
Om de erediensten en activiteiten in onze kerk te kunnen uitzenden maken we gebruik van de diensten van Kerkdienstgemist.nl. Zij verzorgen de uitzending en maken het mogelijk om kerkdiensten op te nemen. Als functioneel beheerder en contactpersoon voor Kerkdienstgemist.nl stel je de opnamen in van de geplande wekelijkse diensten en de ad-hoc (uitvaart)diensten. Je bent direct aanspreekpunt wanneer het gaat over opnamen en/of uitzendingen. Hiervoor is geen speciale kennis nodig en volstaat kennis van eenvoudig computergebruik.

Uiteraard is het mogelijk bovenstaande taken stap voor stap uit te bouwen, afhankelijk van eigen kennis of interesse. Voor bovengenoemde taken zoeken we bij voorkeur een aantal vrijwilligers. 

Mocht je belangstellend zijn of wil je toch eerst wat meer informatie dan kun je contact opnemen met Peter Terpstra via e-mail: contact@pknhaulerwijkwaskemeer.nl