LPA dienst 9 februari Kruiskerk

Gospelkoor The Young Christian Singers  in Haulerwijk
Thema: Glorious Day
9 februari om 19.00 uur  in de Kruiskerk te Haulerwijk

The Young Christian Singers uit Leeuwarden zal deze interkerkelijke  lofprijs -en aanbiddingsdienst, die wordt gehouden op zondag 9 februari a.s. in de Kruiskerk te Haulerwijk, geheel verzorgen.

Een dienst met (samen)zang, lezing, muziek, beeld en een actuele meditatie. Een dienst die we graag samen met u vieren, aanvang van de dienst is om 19.00 uur.

Overal om ons heen worden beloftes gedaan. Maar deze waarmaken is wel even iets anders dan zomaar iets beloven en niet na (kunnen) komen. Wellicht herkenbaar? Gelukkig is ook de andere kant waar. Er worden ook beloftes nagekomen en waargemaakt.

Na de dienst is er  een kopje koffie of thee om zo na te praten over deze dienst en elkaar te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom.