Amazing graze

Op zondag 26 mei wordt opnieuw een interkerkelijke lofprijs-en aanbiddingsdienst gehouden. Het interkerkelijk combo Xjong uit Haulerwijk zorgt voor het programma en de begeleiding van de zang.

Deze avond heeft als thema “Amazing Grace”. Letterlijk vertaald betekent dit “Geweldige genade”. Samen God loven en danken om de genade die Hij ieder mens wil geven: Vergeving van zonden en een eeuwig leven. Iedereen is van harte welkom.

Na de dienst is er een kopje koffie of thee om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Deze dienst wordt gehouden in KC De Bining aan de Kerkstraat te Haulerwijk en begint om 19.00 uur.