Week van het gebed

week van het gebedHet woord is aan jou
Ben jij een bidder? Ook als je ‘nee’ zegt ben je welkom tijdens de Week van Gebed in de vele kerken die hun deuren op zetten. Iedereen is uitgenodigd om mee te bidden én om te ervaren hoe bijzonder en verrijkend samen bidden is. Ook in Haulerwijk doen de samenwerkende kerken hier aan mee.
De Week van Gebed is er voor iedereen: samen bidden, ieder op zijn eigen manier. We bidden om de eenheid te ervaren die niet door mensen gemaakt kan worden, maar alleen door de Geest van God. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Bijzonder
Daarnaast is het een bijzondere belevenis om te merken dat kerkmuren of verschillende achtergronden wegvallen als je samen bidt. Je bent echt één. Dorina Nauta, projectleider van de Nederlandse Week van Gebed, zegt hierover: “Jezus zegt dat de wereld gaat begrijpen wie Jezus is, als wij één zijn. De wereld gaat dan zien hoe groot Gods liefde is. Kippenvel toch! Het kan niet anders dan dat God heel blij wordt van mensen die samen bidden.”

Het thema van de Week is ‘Het woord is aan jou’, naar 1 Petrus 2 vers 9,10. Wist je dat…… januari wereldwijd de maand is waarin miljoenen christenen en kerken sámen ‘de handen vouwen’ om te bidden? Bidden voor grote issues en wereldzaken, maar ook bidden voor de lokale kerken en christenen, familie, de vluchtelingen die in jouw straat wonen.

Je bent van harte welkom op 1 of meerdere gebedsbijeenkomsten:

Maandag           18 januari om 19.30 uur – 21.00 uur           Baptistenkerk
Dinsdag             19 januari om 9.00 uur –   9.45 uur             jeugdhonk Samensprong
Woensdag         20 januari om 9.00 uur –   9.45 uur            jeugdhonk Samensprong
Donderdag        21 januari om 9.00 uur –   9.45 uur             jeugdhonk Samensprong
Vrijdag               22 januari om 9.00 uur –   9.45 uur             jeugdhonk Samensprong
Zaterdag            23 januari om 19.30 uur – 21.00 uur           Kruiskerk