De geur van aanbidding

Red-suitsDe geur van Aanbidding…is het thema van de lofprijs en aanbiddingsdienst welke wordt gehouden op zondag 17 januari a.s. om 9.30 uur in het KC De Oerdracht, Hoofweg boven te Haulerwijk.
Deze morgendienst is voorbereid samen met de LPA-commissie. Muzikale gasten zijn deze morgen de leden van de band Red-Suits uit Sneek. Het wordt een dienst waarin Lofprijzing en Aanbidding centraal staat. Er zal niet echt een preek zijn maar er zijn wel momenten van overdenking, lezing en gebed, die worden afgewisseld met het zingen van liederen. Het thema van deze ochtend geeft al aan dat we met elkaar stil willen staan bij, en willen ervaren wat “Aanbidding” nu eigenlijk is.

We hopen op een enthousiaste opkomst.